Automatický mechanický indexovací stůl

Výhody

Výhodou systému TOUCHDEX je především celková tuhost, kterou zajišťuje exkluzivní mechanický upínací systém “Locking pin”, který zablokuje otáčení stolu západkou do ozubeného kola. Oproti CNC systému, který pracuje s brzdovou čelistí, je zpevnění stolu TOUCHDEX 2x-3x silnější.

tdex-funkceDalší výhodou je vysoká přesnost indexace (celkem max 30″), a opakovaná přesnost polohování ± 3″. Díky tomu, že TOUCHDEX nepotřebuje vestavěnou motorizovanou jednotku, zabírá jen omezený prostor na pracovním stole. Protože není třeba jakýchkoli elektrických, pneumatických či hydraulických přívodů, může se vyu
žívat i na paletových systémech v horizontální nebo vertikální poloze. S tím souvisí i snadná manipulovatelnost a integrovatelnost do jiných upínacích přípravků.

Princip

tdex-combi

Interní mechanizmus otáčení se aktivuje tlakem na tlačnou tyč v horní části stolu. Aktivaci zpravidla provádíme nástrojem ve vřeteni stroje. Jakmile stiskneme tlačnou tyč, kolíková zarážka se vysune, čímž uvolní ozubené kolo stolu. Dalším stisknutím se stůl začne otáčet.

Dokud tlačná tyč nedokončí svůj zpětný zdvih, zůstane stůl i zarážka na místě. Po návratu tyče zpět nahoru se zarážka zasune do ozubeného kola, čímž zpevní stůl v dané poloze.

Produktová řada

tdex-tiltingStoly TOUCHDEX se dodávají v provedení s obousměrným (FDR) nebo jednosměrným otáčením (FD), s jednostupňovým pootočením stolu nebo s pootočením 5°−90° na jediný impulz, a s možností horizontální nebo vertikální instalace (FDM). Tyto základní varianty lze zkombinovat s naklápěcím stolem (TILTING) pro obrábění ze všech 5 stran, nebo s ostatními typy upínacích systémů (COMBIDEX).

tdex

katalog PDF