Řídící systém DGT

DGT je digitální elektronický systém projektovaný s cílem maximálně usnadnit řízení našich brusek i nezkušeným pracovníkem.

Systém je zaměřený na výkon zcela automatických cyklů broušení na plocho (hrubování, dokončení, vyjiskření, orovnání a kompenzaci úbytku brusného kotouče), které umožní stroji pracovat bez přispění pracovníka.
Stroj je zcela zakrytovaný a všechny ovládací prvky jsou umístěny na tlačítkovém panelu tak, aby učinily systém zcela kompatibilním s požadavky normativy EU 626.
Digitální systém DGT firmy Favretto je CNC s mikroprocesorem pro obráběcí stroje s jednou CCU (Compact Control Unit) a silovou částí.

Funkční výhody: Otevřené programování

V režimu manuálního nebo zcela automatického cyklu Je možné pracovat bez přispění pracovníka. Všechny operativní funkce jsou zobrazované na displeji a ihned rozeznatelné.
Technické parametry mohou být optimalizovány v jakémkoli okamžiku v průběhu pracovního cyklu.

Nastavení parametrů stroje je zrychleno díky výběru z disponibilních cyklů broušení. Jsou uspokojeny všechny požadavky uživatele na řešení technických problémů s velkou jednoduchostí.

Standardní cykly broušení na plocho

Přídavek

    • Relativní: nastaví se hodnota přídavku k obroušení počínaje výchozí úrovně.relativni

 

  • Absolutní: nastaví se konečná hodnota rozměru nezávisle na výchozí kvótě broušení. absolutni

Zápichové cykly

Pracovní přísuv

 

Cykly rozjížděním

 

Optimalizované cykly

Produktivita
optimalizovany

Spolehlivé a jednoduché použití

Menu “Softkey”

V grafickém prostředí s jednoduchým a intuitivním přístupem:

  • nastavení operací numerického řídícího systému usnadněno používáním tlačítky “softkey”
  • průchod různými operačními prostředími (CNC, PLP ISOGRAPH) umožňuje uživateli provádět simultánní operace zcela bezpečně

Nastavení kotoučů

Volba kotoučů umožňuje definovat geometrii kotouče, oblast orovnávání a dotykové plochy mezi kotoučem a diamantem. Pro stroj s DGT je kotouč válcový.