Záruční a pozáruční servis

autorizované servisní středisko duplomatic automation

Jako jediné Autorizované servisní středisko pro Českou a Slovenskou republiku poskytujeme záruční i pozáruční servis na všechny typy CNC nástrojových hlav DUPLOMATIC vč. jejich příslušenství:

  • Elektromechanické revolverové hlavy řady BSV-N a BSA
  • Revolverové hlavy s řízeným servomotorem řady SM-H a SM-P
  • Revolverové hlavy s přímým motorem DM
  • Revolverové hlavy s pohonem nástrojů SM-BR a SM-BA
  • Elektromechanické vertikální nástrojové hlavy TRM-N a TRM-S
  • Systémy pohonu nástrojů ODT-N, MDT a IDT-R
  • Elektronické řídící jednotky DDC, TMC a UCN

Koordinace, objednávání a fakturace servisních zákroků

CIESSETRADE, s.r.o.
Jan Brejcha
Máchova 689
CZ-25230 Řevnice
T: +420 257 721 747
F: +420 257 721 748
E: servis@duplomatic.cz

Technická konzultace:
Ing. Pavel Klíma: +420 732 846 835