Revolverové hlavy pro index ve vertikální ose

Koncipovány pro těžké soustružení, tyto nožové hlavy mají vysokou tuhost a zatížitelnost, a to díky velkému průměru spojky.

Elektromechanické revolverové hlavy pro malé rozměry TRM-N

Technické informace: I.T. 6440

Elektromechanické revolverové hlavy pro velké rozměry TRM-S

Velký průměr spojky, pevné upnutí nástroje, poskytují vysokou tuhost a zatížitelnost

Technické informace: I.T. 6444