Rozšíření kapacity servisu nástrojových hlav Duplomatic

S cílem zvýšit kapacitu a operativnost při zajišťování pozáručního servisu stále narůstajícího počtu nástrojových hlav instalovaných na strojích uživatelů v ČR a na Slovensku byla po dohodě s naším dlouholetým smluvním partnerem fou KOVOTRON s.r.o. (Písek) zřízena samostatná pobočka servisního střediska pro nástrojové hlavy Duplomatic se sídlem v ul. Sedláčkova 472/6, Písek.

Toto nové servisní středisko zahajuje svoji činnost na základě autorizace udělené výhradním zástupcem výrobce Duplomatic Automation, S.r.l. (Legnano, IT) fou CIESSETRADE s.r.o. (Řevnice) s účinností od 1.1.2016.

Autorizace se vztahuje na zajišťování pozáručního, tj. placeného servisu v rámci smluvního území ČR a Slovenska s tím, že servis je realizován na vlastní účet a pod vlastní gescí fy KOVOTRON s.r.o. a týká se běžného sortimentu nástrojových hlav ve verzi elektromechanické, s řízeným servomotorem, popř. přímým motorem, samotných nebo s pohonem nástrojů.

Činnost samostatné servisní pobočky u fy KOVOTRON s.r.o. bude realizována na základě metodiky a obchodních podmínek zavedených autorizovaným servisním střediskem Duplomatic v sídle fy CIESSETRADE s.r.o. – výhradního zastoupení výrobce Duplomatic Automation, S.r.l. pro ČR a Slovensko.

Fa CIESSETRADE s.r.o. bude samostatné servisní pobočce poskytovat potřebnou technickou podporu a zajišťovat dodávky originálních náhradních dílů.

Autorizované servisní středisko u fy CIESSETRADE s.r.o.se nadále zaměří na servisní zákroky poskytované v rámci garancie, vyřizování reklamací na nově dodávané nástrojové hlavy a náhradní díly, dodávky nových nástrojových hlav jako náhrada za již instalované a opotřebené hlavy, dodávky originálních náhradních dílů, popř. servisní zákroky vyžadující specifické přípravky nebo přímou podporu servisních pracovníků výrobce.

Výhradní kompetencí zastoupení fy Duplomatic Automation, S.r.l. pro ČR a Slovensko, jakož i autorizovaného servisního střediska zřízeného u fy CIESSETRADE s.r.o. nadále zůstává zprostředkování vztahu mezi výrobcem a velkoodběrateli, resp. výrobci CNC soustruhů a multifunkčních strojů ve smluvním teritoriu.

Kontakty:

Autorizované servisní středisko, výhradní zastoupení Duplomatic Automation pro ČR a Slovensko:
CIESSETRADE s.r.o.
Máchova 689/4, CZ-252 30 Řevnice
T +420 257 721 747, F +420 257 721 748
E: servis@duplomatic.cz, W: http://www.ciessetrade.cz

Samostatná pobočka Autorizovaného servisního střediska:
KOVOTRON s.r.o.
Sedláčkova 472/6, CZ-397 01  Písek
IČ: 261 14 356, DIČ: CZ26114356
T: +420 732 846 835
E: servis@kovotron.cz, W: http://www.kovotron.cz

Posted in Aktuality.